Jet another one of those products everyone has talked and wrote about. Some people love it, other hate it, but it surely caused a sensation in the world of concealers/highlighters. I'm afraid some people even wrote how they hate it just because they wanted to prove they are not into liking products everyone is raving about. 
Even though there is a lot of reviews on the subject, I wanted to write mine, especially because this is the product I like a lot.
Packaging is very pretty, as you can expect from the product with that price tag. It looks elegant and stylish and has a brush applicator that I always like. If you owned a product in a similar packaging, then you know the drill, you press the button a the end and the product comes out from the brush.

What I think is crucial when using Touche éclat is to pick the right shade! There are currently eleven shades. You need to buy a shade that is a bit lighter than your normal skin tone. I know girls who were saying it did nothing for them in the highlighting department and they could use it only as concealer. All of them bought the shade that's the closest to their skin tone. One of my friends who's extremely pale used the shade number 2 and was complaining it didn't act as highlighter. It's common sense, if you want the concealer to be a highlighter it needs to be lighter than your skin. It's also important to get the shade that has the same undertone as yours. If you have a cold undertone and use the product with warm undertone, it won't look good (in this case, it doesn't apply to MAC of other manufacturers that have the reversed undertones system).
I bought the shade number 2 (Luminous Vanilla) and I've later repurchased the same shade twice. It is the perfect fit for my skin.

This concealer really does what it says. It makes my under eye area bright like no other product does. None of the products I've tried gave me the same result. At first it seems like the effect is the same, but when I go outside and look at my face under the sun light I can really see how it's more radiant and gorgeous than with any other product I've used.
Consistency is very creamy, so it won't set into the fine lines. It doesn't last super long if you don't set it with powder, when you do it can last long. On me it lasts a whole day, but I do set my concealer with a lot of powder.

Only bad thing about it is the price. Although it's a great product, the price is seriously too high. Especially because you only get 0.1 oz, and if you are like me and use it every day it won't last for a long time. I know the whole story behind the price, you are paying for the name of the brand, etc. and I still think they are overcharging it. 
The dupe for it I found is Maybelline Dream Lumi Touch highlighting concealer, it's not as good Touche éclat, but it's a very nice concealer and a good dupe.Još jedan od onih proizvoda o kojima su svi pričali i pisali. Neki ga vole, drugi ga mrze, ali zasigurno je podigao dosta prašine u svetu korektora/hajlajtera. Čini mi se da su neki pisali loše kritike o njemu jer su želeli da dokažu da nisu od onih koji vole proizvode samo zato što su ih drugi nahvalili. 
Iako ima puno recenzija na ovu temu, želela sam da napišem svoju, pogotovo jer je ovo proizvod koji dosta volim.
Pakovanje je jako lepo, kao što se i očekuje od proizvoda sa tom cenom. Izgleda elegantno i moderno i ima aplikator sa četkicom koji mi se uvek sviđa. Ako ste imali proizvod u sličnom pakovanju, znate kako se koristi, pritisnete dugme na kraju i proizvod izađe iz četkice.

Ono što je najbitnije kad koristite Touche éclat je da izaberete pravu nijansu! Trenutno ih ima jedanaest. Treba da pronađete nijansu koja je malo svetlija od vaše normalne boje kože. Poznajem devojke koje su pričale kako uopšete ne mogu da postignu efekat hajlajtera već proizvod uspevaju da koriste samo kao korektor. Sve su koristile nijanse koje su slične njihovoj boji tena. Jedna od mojih drugarica koja je izrazito bleda je koristila nijansu broj 2 i žalila sa kako ne deluje kao hajlajter. Vrlo je logično, ako želite da korektor ima funkciju posvetljivanja, on mora da bude svetliji od vaše kože. Takođe je bitno da pronađete nijansu koja ima isti podton kao vaša koža. Ako imate hladan podton, a koristite proizvod sa toplim podtonom, to neće lepo izgledati (u slučaju ovog korektora, to ne važi za MAC i ostalie proizvodjače koji imaju sistem suprotnih podtona).
Ja sam kupila nijansu broj 2 (Luminous Vanilla) i kasnije sam još dva puta kupila istu nijansu. Ona savršeno odgovara mojoj koži.

Ovaj korektor uradi ono šta obećava. Osvetli deo ispod očiju kao nijedan drugi proizvod. Stvarno nisam dobila isti rezultat ni sa jednim drugim proizvodom. Na prvi pogled može da se učini da je efekat isti, ali kada izađem napolje i pogledam lice na sunčevoj svetlosti zaista mogu da vidim kako izgleda sveže i lepše nego sa bilo kojim drugim proizvodom koji sam koristila. Tekstura je jako kremasta, pa se neće zadržati u boricama. Ne traje baš dugo sam po sebi, ako nije fiksiran puderom, kada jeste onda će trajati duže. Na meni traje ceo dan, ali ja imam običaj da fisiram korektore sa dosta pudera.

Jedina loša stvar kod ovog korektora je cena. Iako jeste sjajan proizvod, cena je nepotrebno visoka. Pogotovo kad se uzme u obzir da u pakovanju ima samo 2,5 mililitra, ako ste kao ja i koristite ga svakog dana neće dugo da potraje.  Znam celu priču oko cene, kako plaćate ime brenda itd., ali svejedno mislim da ga i kada se to uzme u obzir previše naplaćuju.
Zamena za njega koju sam pronašla je Maybelline Dream Lumi Touch highlighting concealer, nije toliko dobar kao Touche éclat, ali je stvarno lep korektor i odlična zamena.