Following into footsteps of last year's (and the year before that) Easter art inspiration, this year I also did eggs inspired by art. This time I tried to use a more traditional technique and instead of painting them with a brush I used rice dyeing. If you are not familiar with this dyeing technique you can read more about it here. You'll find my older Easter art inspiration posts here and here.

U skladu sa prošlogodišnjom (i pretprošlogodišnjom) tradicijom uskršnje inspiracije, ove godine sam takođe odlučila da uradim post sa jajima inspirisanim slikarima. Ovog puta sam koristila malo jednostavniju tehniku i umesto da šare iscrtavam četkicom koristila sam pirinač i boju. Ako niste ranije čuli za ovaj način farbanja, možete da pročitate postupak kod Ane sa bloga Prstohvat soli. Moje postove iz prethodnih godina naći ćete ovde i ovde.Now onto this year's theme. I thought I should do Jackson Pollock inspired eggs. Do you notice a pattern here? All of them are inspired by abstract art. Pollock is maybe my favourite painter and I probably did a bad job of trying to imitate his paintings with the rice technique, perhaps I should have painted them with a brush like I normally do. Anyways, I still like the results after all.

Sad malo više o temi. Želela sam da uradim jaja inspirisana Džeksonom Polokom. Da li vidite šablon? Svakog puta izaberem apstraktne slikare. Polok mi je možda i omiljeni slikar i verovatno sam loše izimitirala njegove slike tehnikom pirinča, sada mislim da je trebalo da ih obojim četkicom, kako to inače  radim. Mada mi se rezultati ipak dopadaju.

Follow my blog with Bloglovin