feaa2caf5fa81fdee7848c6b49ddfe3a5f09e4248be46989d4

This chapter could be called ''how I went from not liking asymmetrical clothing to wearing one of those dresses''. Although I did wear couple of one shoulder items in the past, I was never a fan of these type of garments that are not completely structured. Fashion that deconstructs items has been around for ages and I do like what Japanese deconstructionists and Vivienne Westwood did on the subject, still I look at It more as a type of art and inspiration than anything else. Today similar items are available all over the place, even in fast fashion, but much more toned down, of course. Contrary to a common belief, deconstruction is not only present in minimalistic designer items, it can exist in any item that doesn't follow a form of a regular garment.

Ovo poglavlje moglo bi se nazvati: ''kako sam prešla put od toga da mi se asimetrična odeća ne dopada do jedne ovakve haljine''. Iako jesam u prošlosti nosila neke komade sa jednim rukavom, nikada nisam bila ljubitelj mode koja je potpuno dekonstruisana. Dekonstruktivizam u modi je prisutan već dugo i sviđa mi se šta su japanski dekonstruktivisti i Vivijen Vestvud uradili na tu temu, ali i dalje na njihov rad gledam kao na umetnost i u svrhu inspiracije. Danas su slični komadi dostupni svuda, čak i u ''brzoj modi'', naravno u dosta ublaženijoj formi. Suprotno postojećem mišljenju, dekonstrukcija nije prisutna samo u minimalističkim dizajnerskim komaima, može da postoji u bilo kom komadu koji ne prati uobičajenu formu odeće.


The dress I'm wearing here falls into that category, it's deconstructed in couple of ways (sleeves, irregular slit in the middle...), but is still a regular item you can wear in everyday life. I think that I'm personally more into tailored items, or at least those that have a solid form. These slightly asymmetrical items are also not bad, if that's something you enjoy wearing or when you want to try something new. One thing is certain, it's always so much fun wearing them! Here I paired the dress with the items I would normally wear with any dress, deconstructed or not. Tomorrow I'm actually going to a wedding and I'm wearing a dress that also has a bit of deconstruction going on, it has a completely regular cut and a slightly deconstructed back, I guess I'm on a roll here. 😂 When I get the chance I'll take photos in that dress as well.

Ova haljina potpada pod tu kategoriju, dekonstrukcija na njoj se može videti na više mesta (rukavima, neregularnom šlicu na sredini...), ali je ona i dalje uobičajeni komad koji može da se nosi u svakodnevnom životu. Mislim da lično više volim odeću koja ima strukturu i čvrstu formu. Pomalo asimetrični komadi takođe nisu loši, ako volite da ih nosite ili želite da probate nešto novo. Jedno je sigurno, zabavni su za nošenje! Ovde sam uklopila haljinu uz komade koje bih inače nosila sa bilo kojom haljinom, bila ona asimetrična ili ne. Sutra idem na svadbu i nosiću haljinu koja takođe ima jedan momenat dekonstruktivizma, potpuno je standardnog kroja, osim leđa koja su blago dekonstruisana, izgleda da mi je krenulo sa takvim haljinama. 😂 Kad budem imala priliku slikaću i nju.


Zaful dress
Sam Edelman shoes
Inge Christopher bag
Gucci sunglasses
Vintage bracelets
Vintage and Ti Sento rings
Necklaces from Etsy


SHOP THE POST