Abstract art journey from the last week continues. In an era when Mark Rothko is a household name an artist with a similar aesthetic is getting less attention. It's Barnett Newman, painter who, like Rothko, is most famous for his Color field paintings. Color field is an abstract painting style very close to abstract expressionism, an art movement mentioned in last week's art inspiration post. Although I admired Rothko's work for years, now I find Newman's paintings more peaceful, simpler and closer to my heart. There's something truly magnificent and calming about them.
Have a great Sunday!

Want more? Check out first and second art inspiration posts.


Putovanje kroz apstraktnu umetnost od prošle nedelje se nastavlja. U eri kada je Mark Rotko dobro poznato ime, umetnik čija je estetika slična biva pomalo zaboravljen. U pitanju je Barnet Njuman, slikar koji je, kao i Rotko, poznat po svojim slikama bojenog polja. Slikarstvo bojenog polja je stil apstraktne umetnosti  koji je jako blizak apstraktnom ekspresionizmu, umetničkom pokretu pomenutom u prošlonedeljnom postu sa inspiracijom. Iako Rotkov rad volim već dugi niz godina, Njumanove slike mi deluju mirnije, jednostavnije i bliže su mojoj estetici. Postoji nešto stvarno veličanstveno i umirujuće u njima.
Želim vam da provedete divnu nedelju!

Želite da pročitate još nešto? Pogledajte prvi i drugi post sa umetničkom inspiracijom.