The ancient question: shirt dress, is it a great idea, or just a plain shirt pretending to be a dress? I always wanted a shirt dress, but I just wasn't sure whether it would look like a good ol' shirt I put on (and forgot to put on a pair of pants :D). Now when I have it I'm still not sure, I'm testing it out to see which outfits will look the best with a shirt dress. So far I came up with this one, which I think looks pretty good, but I'll also try it with a pair of skinny jeans and ballet flats. The weather is a bit cooler so it's time to try all of those layered looks with jeans we've been lusting over this summer. I think the quality of the shirt dress also plays a role, the ones from fabrics that are not so good would definitely look weird if you wear them on their own. This one is made of a nice material, which will probably look so much better when I iron it, but I didn't have an iron here.

Staro pitanje: haljine košulje, da li su sjajna ideja, ili jednostavno košulja koja se pretvara da je haljina? Uvek sam želela jednu ovakvu haljinu, ali nisam bila sigurna da li će izgledati kao stara košulja koju sam samo nabacila (i zaboravila da obučem pantalone :D). Sada kad je imam i dalje nisam sigurna, isprobavam je da bih videla uz koje kombinacije najbolje ide. Do sada sam smislila ovu, mislim da je prilično dobro ispala, ali ću probati da je nosim i sa uskim farmerkama i baletankama. Vreme je malo hladnije pa je pravi čas da isprobamo sve one izglede sa slojevima preko farmerki za kojima smo čeznuli tokom leta. Mislim da i kvalitet haljine igra bitnu ulogu, one od nekvalitetnih materijala će sigurno izgledati čudno ako nosite samo njih. Moja je od prilično lepog materijala, koji će verovatno izgledati još bolje kada se ispegla, ali ovde nisam imala peglu.
Zara dress
H&M scarf
Sensi Studio bag
No brand sandals
Skagen watch
Ti Sento ring
Follow my blog with Bloglovin